topphoneimg06.52010495 topemailimginfo@holisamen.nl

Thema

Verbinding

Holi, een feest voor iedereen

Het doel en ook de jaarlijkse thema van Holi is het creëren van ontmoeting en het stimuleren en bevorderen van verbinding tussen alle inwoners van Den Haag met diverse sociaaleconomische, culturele en of religieuze achtergrond. Holi staat synoniem voor het stimuleren van saamhorigheid waarin niemand wordt uitgesloten en iedereen zich thuis voelt, zich kan ontplooien met gelijke kansen en gelijk behandeld wordt. De vele kleuren die op deze dag voorbij komen hebben een bepaalde gedachte die ook wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Wanneer we elkaar besprenkelen met allerlei kleuren, dan zie je geen verschil meer, iedereen kan zichzelf zijn, het is een wij-gevoel en wij zijn dan een grote Haagse familie die samen Holi viert, of zoals Omroep West het in 2019 verwoordde: “Een feest voor iedereen!”

Iedereen is gelijk
Den Haag is een kleurrijke stad met een bevolkingssamenstelling uit verschillende windstreken van de wereld. De nieuwe Hagenaar heeft ook de eigen cultuur en religie meegenomen. Holi biedt een unieke kans voor de sociale samenhang, die nodig is voor de gezonde en vitale gemeenschap.  Het organiseren van een ontmoeting op de dag van Holi is de mogelijkheid om de mensen uit de Volgelwijk en Benoordenhout met de mensen uit de Transvaal en de Schilderswijk met elkaar kennis te laten maken. Je sociaaleconomische en maatschappelijke  positie is niet relevant. Ook de scholieren van het Haganum Lyceum ontmoeten scholieren uit de Vahon- en of Shri Vishnuschool en de Prinses Marijke school uit de Schilderswijk. Samen vieren zij Holi.

Inclusiviteit
Holi fungeert als metafoor voor verschillende aspecten van de wereld waarin wij leven en waar geen plaats is voor discriminatie. De vele kleuren die deze dag voorbij komen hebben een nivellerende werking waarbij bestaande structuren doorbroken worden en iedereen gelijk is. Daarnaast staat Holi voor het klimatologische, het spirituele en het activeren en stimuleren van sociaal maatschappelijke saamhorigheid. Deze elementen heeft een samenleving ook nodig. De samenleving is niet alleen een economisch contract, maar heeft ook een sociale verdieping nodig. Deze aspecten vergroten de inclusiviteit, omdat er zeker raakvlakken zijn tussen de diverse groepen. Deze raakvlakken te benadrukken zorgt ook voor herkenbaarheid in elkaar.

De nieuwe Hagenaars hebben wortel geschoten in de stad. De kleuren van Holi symboliseren ook de kracht van de inclusieve samenleving in Den Haag.

Kleurenfestival
Rood is de kleur van de liefde. Blauw de kleur van moed, vastberadenheid, het vermogen om met uitdagende situaties om te gaan en van karakterdiepte. Groen symboliseert een nieuw begin en van een nieuw leven. Geel voor gezondheid en geluk, van leren en kennis. Oranje is de kleur van de zon en symboliseert het begin van een nieuwe dag. Veel kleurig Holi is het symbool van Den Haag als een inclusieve samenle

Video afspelen