dinsdag 7 maart 2023 • Haagse Holi Hangámá • Wijkpark Transvaal

Holika Dahan

maandag 6 maart 2023
15.00 uur tot 16.30 uur Wijkpark Transvaal, hoek Schalkburgerstraat / Scheeperstraat Den Haag.

Cultureel Programma: