topphoneimg06.52010495 topemailimginfo@holisamen.nl

Persbericht 2024

Haagse Holi Hangámá 2024

Voor de 19e keer WIJKPARK Transvaal.

Op maandag 25 maart a.s. vieren Hindoestanen over de hele wereld het Holifeest.
In Den Haag wordt dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd door Stichting Holi Samen, onder de noemer: Haagse Holi Hangámá. Het thema van dit jaar is: 150 jaar immigratie en 50 jaar verblijf in Nederland. Dit zal zowel in het wijkpark als in de traditionele holi-optocht worden uitgebeeld.

Sedert de vestiging in Den Haag van grote groepen Hindoestanen, nu bijna 50 jaar geleden, wordt Holi ook in deze stad intens en uitbundig gevierd. Eerst gebeurde dit voornamelijk in huiselijke kring, later ook in het openbaar: in grote zalen, in de wijken, in de straten en op pleinen. Dit jaar zal Holi in Den Haag wederom groots worden gevierd in het Wijkpark Transvaal.

Bij de Holiviering in Den Haag wordt bewust gestreefd naar een multiculturele uitstraling. Immers, Holi is een feest voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur of cultuur. Het is een feest dat sociale barrières doorbreekt en op een vrolijke en kleurrijke wijze verbinding probeert te leggen naar alle mensen toe, zowel binnen het familieverband als daarbuiten en binnen de eigen cultuur als daarbuiten. Juist vanwege deze filosofie is het Holifeest bij uitstek een multicultureel feest, dat heel goed past in het integratiebeleid van gemeente Den Haag.
Ook dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een viering met een feestelijk multicultureel podiumprogramma, van 13.00 tot 18.00 uur.

De traditionele holi-optocht heeft dit jaar een nieuwe route: vanuit het festivalterrein wordt gelopen naar het Hobbemaplein, vervolgens via de De Heemstraat, Delftselaan, de Paul Krugerlaan naar het Paul Krugerplein. Na een korte stop op het Paul Krugerplein wordt teruggelopen naar Wijkpark Transvaal. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te lopen in de holi-optocht en aanmelden is niet nodig !!
De organisatie van het Haagse Holi Hangámá ligt in handen van Stichting Holi Samen i.s.m. een aantal Haagse culturele en maatschappelijke organisaties.

Dit spetterende multiculturele Holispektakel zal in Den Haag plaatsvinden op:

Datum: Maandag 25 maart 2024
Plaats: Wijkpark Transvaal (Schalk Burgerstraat/hoek Paul Krugerlaan)
Tijd: 13.00 – 18.00 uur : Multicultureel feest met o.a. een podiumprogramma in het
Wijkpark Transvaal met bekende artiesten.
14:00 – 15:00 uur Holi-optocht

Iedereen is welkom op het Haagse Holi Hangámá en de toegang is gratis.

Deze grootse multiculturele viering is mede mogelijk door de Gemeente Den Haag en met ondersteuning van Haagse maatschappelijke organisaties.

Verdere informatie

Stichting Holi Samen
Soeresh Chotoe: 06 – 26218099
Amar Soekhlal: 06 – 52010495
Anand Rewat: 06 – 11744512
Website: www.holisamen.nl
Email: info@holisamen.nl

Additionele informatie Haagse Holi Hangámá 2024

Het Holifeest wordt jaarlijks door meer dan een miljard mensen over de hele aardbol gevierd. Voor Hindoestanen in India en in de landen van de Hindoestaanse diaspora is dit feest één van de absolute hoogtepunten in hun cultureel leven.
Duizenden jaren geleden ontstaan in het oude India, is Holi door de Hindoestaanse immigranten meegenomen naar Suriname. Door de nazaten van deze immigranten, die een belangrijk deel vormen van de Surinaamse samenleving, wordt Holi al bijna 150 jaar gekoesterd als een wezenlijk element van hun cultuur. Door de enthousiaste aanvaarding door andere bevolkingsgroepen, is dit feest aldaar uitgegroeid tot een nationaal en multicultureel festival en verwierf het een plaats in de reeks van nationale feestdagen in Suriname. Via de Hindoestanen uit Suriname heeft het Holifeest ook Nederland bereikt.

Holi: een veelzijdig feest

Holi moet gezien worden als de gebundelde viering van een aantal culturele hoogtij momenten, dat meestal de overwinning van het goede op het kwade symboliseren: overwinnings-, nieuwjaars-, lente- en bezinningsfeest.

Overwinningsfeest

Holi verzinnebeeldt de dood van de winter (het koude en sombere jaargetijde) en de geboorte van de lente (het warme en fleurige jaargetijde). Het symboliseert ook de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood. Het nieuwe jaar begint op een tijdstip dat de natuur allerwegen haar sluimerende levenskrachten opnieuw tentoonspreidt in de vorm van allerhande kleuren en geuren van bloemen en bladeren. En met de natuur viert ook de mens feest. Hier ligt de zin van het elkaar besprenkelen met diverse kleuren en geuren hetgeen zo kenmerkend is voor de uiterlijke viering van Holi.

Nieuwjaarsfeest
Holi wordt gevierd aan het eind van de laatste maand Phágun (februari/maart) en wordt vooraf gegaan door de Holiká-verbranding de avond ervoor. Deze avond is de avond van de volle maan in de maand Phágun. Het Holifeest wordt daarom ook het Phaguá-feest genoemd. Met Holi of Phaguá wordt een nieuw begin ingeluid en het feest duurt tot de volgende dinsdag, ook wel burhwá mangar ( ouderen dinsdag) genoemd. Over enkele dagen is het nieuwjaar. Men heeft dan afgerekend met het oude en luidt met veel kleur en geur het nieuwe begin in.

Lentefeest
Het nieuwe jaar valt aan het begin van de lente. Daarom wordt het Holifeest ook Vasant-Utsav (lentefeest) genoemd. Het Holifeest verheerlijkt de pracht en praal van het ontwakend leven bij de intrede van de lente. En evenals de natuur baadt ook de mens graag in de weelde van kleur en geur.

Bezinningsfeest
Ook in een meer mythologische en filosofische zin is Holi een overwinningsfeest.
Het is het symbool van de zege van het goddelijke op het goddeloze, van het goede op het kwade. Het is juist in verband met deze triomf van de devotie en de moraal dat een reeds geruime tijd tevoren in gereedheid gebrachte brandstapel, voorstellende Holiká, het kwaad, op de avond voor Holi in brand wordt gestoken. Hiermee neemt de viering van het feest een aanvang.

Moraal
Bij de viering van Holi is het belangrijk om zich niet alleen te laten leiden door het uiterlijk vertoon van uitbundige en overvloedige feestmaaltijden en volksvermaak. Het zijn juist de minder zichtbare aspecten van bezinning die het Holifeest de kracht en de vitaliteit verlenen om, ook in Den Haag, uit te groeien tot een waarlijk breed Haags festijn. Een festijn waarbij het Holifeest ieder jaar met dezelfde algemene vreugde wordt verwelkomd als de lente in Nederland.